Jdi na obsah Jdi na menu

3. Energetické a rituální svíčky

Abdonie

949F4F0E-1A2E-4B10-BB1C-09B40E10E83F5e207fe1dfa32

Čistá a pozitivní energie do domova. Hojnost do domu.

246,00 Kč

Aette Love

3BC59DBA-5F40-40D5-B7AB-AD95E61D8251_1_201_a5e2dc7ed0b5c1

Dveře pro lásku jsou otevřeny... Oheň harmonie plápolá....

272,00 Kč

Alienett

F31513B0-FD98-45B6-ACE1-4A1D99E5BF8E_1_201_a5e284d6b88b12

Energie pro lásku, něhu, souznění....

214,00 Kč

Amálka

CAE9F1CF-1E07-4DEB-8EF7-576729C0194E_1_201_a5e1ca01849bca

Radost z lásky. Něha. Romance.

188,00 Kč

Amélie

705614D0-7EC4-4BDB-BF1D-E5315C63CC10_1_201_a5e1c37926ef26

Andělská svíce proti smůle.

202,00 Kč

Amélie lásky

3728D139-2D2C-4E8B-94F6-2938E1FBE3F8_1_201_a5e25662406848

Svíce lásky, svíce pro lásku....

324,00 Kč

Anabell

EA3DBDBB-AE35-485C-A67F-50B321DCFA165df23d2f6263b

Svíčka lásky, svíčka rodiny, svíčka domácí pohody.

168,00 Kč

Anděl a moře

314AE8DF-390C-4F7E-8963-07BDE43F2111_1_201_a5e0dd89a6a46a

Andělská ochrana do vašeho domova....

164,00 Kč

Anděl Adnai

2B245113-AD1E-477C-8126-9384CB5B1B76_1_201_a5e1adb05560cf

Láska anděla Adnaie. Anděl Venuše...

304,00 Kč

Anděl Adnai

46637253-881B-4B9B-8364-1C4F89C571D2_1_201_a5e1ccc77a76ad

Láska anděla Andaie. Anděl Venuše...

304,00 Kč

Anděl Afriel

563210D5-7D29-4D3B-BA64-62D29813544D_1_201_a5e22d2081ff5f

Vitalita, elán, odvaha, životní energie, sebevíra....

266,00 Kč

Anděl Lásky

C4D2CFDC-34F8-4BF2-B805-9524741BC26F5dea167638f0f

Andělská pomoc v lásce, krásné city, něžná energie. Láska do domu.

208,00 Kč

Anděl naděje

1A0AF0A3-442E-4CBB-8E07-073AEB6E04515e0dc3990dc10

Naděje andělů, řešení, nová cesta a šance, andělská energie pomoci...

182,00 Kč

Anděl Naděje

BB36F9B7-823B-4B3F-8452-C4319BC488B9_1_201_a5e2424c57844b

Andělská svíce naděje. Pomoc andělů. 

204,00 Kč

Anděl naděje

98C3D514-FC76-47F6-9410-6B8F968C5890_1_201_a5e10b2f08ba57

Andělské světlo naděje. Uklidnění, pomoc, ochrana andělů...

188,00 Kč

Anděl Naděje

7CA32821-ABBD-4F6A-AB1D-14C07251B9425de4bc24e9b05

Ochranné energie, pomoc andělů, ochrana před smůlou a neštěstím.

178,00 Kč

Anděl naděje

8E39DB8D-0736-4A3D-BB36-9215279D1FC6_1_201_a5e1ec8eee8239

Andělská energie naděje, pomoci, zázraku....

178,00 Kč

Anděl pomoci

A8507B38-7E10-4F72-944F-B2C724BDED265debb241849e4

Andělská ochrana, radost, andělská očista, proti smůle....

172,00 Kč

Anděl snů

CADDD225-C53F-41BD-BD18-7FE2CF8987135df9dfe029109

Modlitba k Andělům. Andělská pomoc pro Tebe. 

168,00 Kč

Anděl Světla

AAD8A274-4116-492B-B5B6-1EAFB6A66BD15decb474bf83d

Svíčka modlitby pro vašeho Anděla... 

204,00 Kč

Anděl touhy

3AFD0944-77CD-4B7A-84E6-99473F4F6890_1_201_a5e14b843812a9

Anděl pomoci do všech cest života. Proti zlu, spaluje životní trable. 

302,00 Kč

Anděl zázraku

3144D082-FD9D-4B1B-B95C-2B568C2D54855de545fc69fb2

Andělská léčivá energie našeho života.

182,00 Kč

Andělé klidu

7AE8E4F4-AF52-4D9D-83F8-C0CC37B2B2105dfd021421097

Andělská energie klidu, spokojenosti a pohody. 

158,00 Kč

Andělé zázraků

40723834-93C5-473F-864E-CA4601396F0C5e0db396663d3

Anděl pomoci, modlitba, vyslyšení andělů. Andělský zázrak...

302,00 Kč

Andělská energie proti smůle

A002B6DA-DEA3-4DD6-B749-F3C1FD2055385dde87ef7b268

Energie spaluje vibrace smůly, vábí do života zcela nové štěstí, vytváří andělské cesty do radosti....

164,00 Kč

Andělská energie života

7957CD8B-923F-4B7F-B9D3-E21B5FCDEC965dee543871410

Andělská ochrana, andělská očista energie. 

120,00 Kč

Andělská naděje

DBBCF975-8897-469C-855F-FE03E70E97D15ded26f68b7ce

Pomoc andělů, odklonění jakékoliv hrozby. Ochrana před smůlou.

168,00 Kč

Andělská naděje

C2BC1AFB-5A6F-45C3-935C-77E0A915E79F_1_201_a5e25b8e069340

Plamínek andělského štěstí... Andělská naděje. 

256,00 Kč

Andělská očista

175B1DB9-4E4E-4C4C-A869-9D309D75F08E5de21ab7b616b

Ochrana, úleva, Andělská energie klidu.....

172,00 Kč

Andělská svíce lásky NADĚJE

40B06548-2D13-4AC3-AB20-DE71756B1E445dd6a4f13499e

Nová naděje do lásky. Andělské požehnání lásce. Uzdravení.

188,00 Kč

Andělská svíce POMOC

17BC5B53-CA72-4970-B555-3C8CE84665DC5dcea6132324b

Andělská energie zásahu do života. Andělská léčba cesty. 

164,00 Kč

Andělská svíce POŽEHNÁNÍ a Křišťál Aqua

9A24313F-1692-450F-BD8E-D26B65102CE45dd6a76a13824

Andělská ochrana proti smůle, neštěstí, zlu, strachu. Požehnání do života.  

207,00 Kč

Andělská svíce POŽEHNÁNÍ a Křišťál Aqua POLÁRKA

E8F0B348-C875-48CF-82F2-FCCD8077FB555dd83fae078c1

Andělské světlo naděje, andělské světlo zázraků.

188,00 Kč

Andělská svíce pro Lásku

C02B48C5-0F9A-42F2-B9AE-58F90CDA69565dde309d59f0f

Naděje.... andělské požehnání lásce, uklidnění problémů, nová harmonie.

152,00 Kč

Andělská svíce proti smůle

F3364F71-2F3D-40BD-95E3-BEFBDFF4BB1F5dd6a130ca08c

Energie spaluje vibrace smůly, vábí do života zcela nové štěstí, vytváří andělské cesty do radosti....

164,00 Kč

Andělská svíce s Opalitem

4802B9E8-F0C2-44CD-94D7-DA3D2EE52A96_1_201_a5dc5964e75b5a

Ochrana, radost do života, úleva...

222,00 Kč

Andělská svíce ŠTĚSTÍ a život

AF94BE6C-1CCC-470A-B7DA-B27C5FAAFA415ddcf1ad74675

Andělská energie štěstí, andělé radosti přichází. Pomoc a andělský zásah.

156,00 Kč

Andělská svíce ŠTĚSTÍ maxi

E63210B5-3F28-46F1-AE67-015B9CDF9DF45dd650e366ed3

Andělské požehnání, andělské štěstí do života. 

380,00 Kč

Andělská svíce TOUHA

673E5CF3-8A6B-43DF-B0D9-CF1D273B1BFB5dd2cdebc193a

Andělská energie která na naší cestě otevírá lásku a krásné city.

188,00 Kč

Andělské pohlazení

2A8F0D4C-8CBB-4D42-97E3-48B80D0BC0DD5df0f067e45ee

Zapalte svíčku a požádejte svého anděla o zázrak. Přichází pomoc a vyslyšení.

204,00 Kč

Andělské požehnání Vánoce

7C3079CC-AA71-4440-9F83-6E02BD2AF7BA5de7a02f45ee0

Požehnání andělů do období svátků a do konce roku 2019.

250,00 Kč

Andělské štěstí

4EB94608-004B-479C-8B02-2865E00AD7165de3771048714

Štěstí do života, andělská ochrana. Ukončení problémů.

205,00 Kč

Andělské štěstí

4F91897A-CB3E-42C8-A983-5DCDA49F2C63_1_201_a5e1046ad404c2

Pro modlitbu, andělskou pomoc a ochranu...

184,00 Kč

Andělské světlo Lásky

301D862B-90AC-41BC-A552-FA3A86FCD2305debb38d55789

Andělská energie lásky, krásné city. Souznění, láska do domova. 

177,00 Kč

Andělský vánek

91CEBC6E-7A7D-49B1-B2A1-A091EE15A7AE_1_201_a5e2efb1846169

Modlitba k andělům. Andělská pomoc, energie z nebes....

364,00 Kč

Andělský vítr

F1058550-7475-4120-A42D-16DBE2A06D43_1_201_a5e0c640a6edfb

Pomoc andělů. Andělská energie. Síla andělské lásky....

212,00 Kč

Archanděl Rafael

0D43089A-80E9-4744-B858-AF9DCCAC7A615e143d76c02d9

Síla a pomoc archanděla Rafaela. 

168,00 Kč

Astárie

7319C3B9-512C-43AA-B19A-28F0333E18E4_1_201_a5e256e208d77d

Svíce klidu, harmonie, úlevy a pohody do domu.

389,00 Kč

Aurelie

68E339DD-9E00-4266-A9BA-3895521D4FB35e0a1d5e55bd2

Duše a síla, odvaha, sebedůvěra, magie.... Andělé.

305,00 Kč

Aurelie

72FF055A-6942-427E-BB4C-46952E077659_1_201_a5e1c8e23ba15a

Sebedůvěra, síla duše, intuice...

252,00 Kč

Balidet Anděl přání

B7A7B634-1403-485E-8975-43180CB1F40A_1_201_a5e1adfa0826ca

Balidet - anděl splněných přání.

288,00 Kč

Belisa 2020

4EDCF23C-439C-4840-ADFD-3DC50B37E0EF5e1c737b98dca

Požehnané energie pro rok 2020. Hvězda štěstí. 

248,00 Kč

Bibianett

3BF21470-B260-48CC-84FA-8F087F893F40_1_201_a5e1df3f2ec1ee

Hojnost všeho dobrého. Pozitivní energie života. Odblokování. 

168,00 Kč

Birgitte

CF7BC363-4E3C-4DC4-87FC-B064399A5BA8_1_201_a5e2064c27cc95

Pro přání, prosba k Vesmíru. Zákon přitažlivosti. 

244,00 Kč

Blahobyt života

EB0FD3E9-708D-4408-A514-50605728ECAB_1_201_a5e232b0fa7137

Energie hojnosti do našeho života. Zisk a blahobyt. Síla ohně. 

236,00 Kč

Bohatství

28002A6B-EB9D-4B75-B128-4BE0D8CB663A_1_201_a5e0f0c9c517b4

Finanční hojnost do roku 2020. Úspěch v práci, v podnikání. 

308,00 Kč

Bohatství harmonie

AF2824EF-790C-4556-81DA-659A07528843_1_201_a5df8e2919c863

Radost, dobrá nálada, eliminace stresu. Zákon přitažlivosti. 

262,00 Kč

Bohyně

9B1CE941-DB80-4474-A18F-150C3B9179495e11f9eec0c9e

Sebedůvěra, síla, odhodlání, asertivita, bojovnost. 

166,00 Kč

Cesta

D6EB27EF-356C-4CF0-9BE7-A11260C2A556_1_201_a5e1d80eed32f0

Štěstí okolo práce, podnikání, úspěch v práci, dobrá změna.

202,00 Kč

Corrineta

774EB539-7F9A-487C-96D5-1401ADAE8FCF_1_201_a5e2b0d7bd273c

Štěstí do domu. Láska a harmonie, proti negativní energii. 

314,00 Kč

Cortezia

202A0105-6901-4503-93C3-22EDCA5AC50D_1_201_a5e25c60e27bac

Rituální svíce - zákon přitažlivosti. Síla přání a myšlenky.

314,00 Kč

Dar Anděla

DE794B47-6AAA-4CD1-A01D-1ACA5D74CCBB_1_201_a5e1786337808e

Pomoc z nebes. Andělské vyslyšení modlitby.

344,00 Kč

Dar nebe

F3E1527F-3773-4999-B678-4A98BCD667C8_1_201_a5e1194f0b0c49

Pomoc Vesmíru, prosba k Universu. Zákon přitažlivosti. 

162,00 Kč

Dar z nebes

C94C0F6E-76F0-4031-BE7F-048982680BE45e14979eac9c9

Andělé jsou připraveni pomoci, podat ti pomocnou ruku. Zázrak je na cestě.

188,00 Kč

Dech fialek

5F34B7FE-ECB7-4A5C-A396-999C742A8B89_1_201_a5e286a491fd95

Ochrana domova. Spaluje zlo a smůlu, těžké energie v lásce....

312,00 Kč

Dech jara

E45761A3-117C-4B02-99BC-83922C89AE51_1_201_a5e25a10665822

Svěží energie pohybu, práce, zisk, podnikání, finance....

286,00 Kč

Dech levandule

DFAA505D-A7BB-49E7-8DF2-076EF2B5C684_1_201_a5e10485b3f219

Láska, city, věrnost, něha do roku 2020. 

328,00 Kč

Domov štěstí

5175A907-77ED-49DC-8A23-7A777BB2BA2F_1_201_a5df892c9808b4

Energie štěstí do života. Naděje, radost, naplnění...

162,00 Kč

Duha štěstí

851F9450-F5C2-484C-968C-3A0A69054BEE5e0b076574d3f

Štěstí do života, do domova. 

248,00 Kč

Duha štěstí

19BB32B0-57DB-45AC-A5C0-91EC41607509_1_201_a5e1c95e322330

Štěstí do života. Štěstí pro vás....

145,00 Kč

Duha zázraků

43C3DF7F-E8C7-4134-BD4D-99CFA168D4C0_1_201_a5e28030557b90

Energie naděje, pohybu, pozitivní vibrace, posun a změna....

312,00 Kč

Duhová víla

75121CF6-640B-492E-B1E6-BFFC8F753437_1_201_a5e0c856a4ed55

Pozitivní změna, pomoc ve vztahu, síla štěstí....

244,00 Kč

Duhový květ

DD5D1D2B-43EA-4FBF-B2F8-51CF9BDF49DD5e11fa1b41062

Duha optimismu, silná pozitivní energie, štěstí a naplnění...

214,00 Kč

Duše Anděla

48844BE6-EEE5-429C-9546-D2A31ED9FB96_1_201_a5e299ff9cf010

Andělská ochrana domova. Proti negativní energii. Proti smůle. 

268,00 Kč

Duše andělů

02C08719-6BFB-4324-8593-C01E36FD6B3C5e11cfaddc8f8

Uvolnění, odblokování všeho zlého, pozitivní vír do života. 

208,00 Kč

Duše květů

4C091C9D-6518-432B-B82C-B50806998ACF_1_201_a5e18a47b84ce3

Andělská naděje v lásce, uzdravení, pomoc, požehnání. 

202,00 Kč

Duše srdce

DE25A89A-2016-4A4F-9741-E907CEF7BB92_1_201_a5e0f4ec302c0a

City, něha, věrnost, souznění, jistota, domov....

246,00 Kč

Důvěra

35080341-14FE-435F-A6A8-B77AB5514A43_1_201_a5e158b1a0f2da

Andělé pro lásku. Léčí vztahy, probouzí city a něhu. 

189,00 Kč

Důvěra

88C97E30-A702-4BD1-BCD9-1ED1AEFD8E44_1_201_a5e10650b07b4c

Oheň vášně, oheň štěstí okolo lásky, oheň důvěry, oheň věrnosti.

212,00 Kč

Eleanor

A1402E98-965E-4F67-BE16-4F0142B23A18_1_201_a5e174dd07129b

Blokuje zlo, závist, temné energie, útoky magie.

288,00 Kč

Elegance

613BA832-5D22-4120-B1F0-62C987F9D4F5_1_201_a5e22c8a54f4e3

Pozitivní mysl, uklidnění, proti smutku. 

184,00 Kč

Elen

A4C3D220-617F-46E2-A2AF-E9D6D9AB6266_1_201_a5e2846a12c026

Ochrana andělů, andělská pomoc. Nové světlo do života...

178,00 Kč

Elinnet

B29DEC6C-53A7-4772-A1ED-6A14F363B952_1_201_a5e1f2d851964f

Cesta k lásce, upevnění lásky, šťastné manželství....

314,00 Kč

Elizabet

EED7DF0D-82A2-40EC-8C8E-EC46A6BE1646_1_201_a5e246d538a0c6

Radost a úleva. Vesmírná magie, zákon přitažlivosti. 

314,00 Kč

Elmarita

B67E81CB-7576-4FCA-B1EE-F784B7D01832_1_201_a5e2068c49e843

Cesta k lásce. Upevnění citů. Něha a laskavost. Věrnost. 

246,00 Kč

Eloa

13978280-22F4-4CBB-A4C8-219BB8E900D6_1_201_a5e1de0f5724ba

Psychická úleva, spaluje stres, strach, smutek. 

322,00 Kč

Energetická očista domova

6F355D11-89DE-4B38-9B9A-AE36670F9AC15de79707ef754

Čistí a spaluje negativní energie domova. Světlo andělů. 

208,00 Kč

Energetická svíčka a FLUORIT

C06EF358-FD6E-4FA1-A62E-7F6B202580CD5dd83389739eb

Životní energie, myšlenky, inspirace a motivace.

264,00 Kč

Energetická svíčka Hojnost do života

5F103E52-4F08-4848-A015-2BD358D8FE925ddd03d8ef9dd

Hojnost úspěchů a všeho dobrého. Hojnost radosti i dobré nálady.

156,00 Kč

Energie bezpečí pro váš domov

874B20E3-17EE-4FA7-BF0C-5E76DF452B875df60663dcb3c

Energetická očista vašeho domova. Bezpečí a harmonie. Pozitivní energie domova. 

172,00 Kč

Energie Vesmíru

A1CBF28B-3C21-4A5C-BF4B-25EA08BD384A5def98df00765

Zákon přitažlivosti mi pomáhá teď a tady... Šance a možnosti. 

164,00 Kč

Feng Shui Radost

F17ED430-AB90-45D7-A6C9-11FB2C4B2610_1_201_a5e2bf7e759f9f

Pro radost do domu.

299,00 Kč

Fialová něha

81566BBB-ECDA-41E2-AE90-B465D5C8598A_1_201_a5e17373813904

Rozkvět lásky, magie lásky, život a něha.

224,00 Kč

Finance do domu

F298C7A7-C16D-4A80-9772-B1AC07BE50BB_1_201_a5df7c90bbce56

Finanční zisk, energie peněz a úspěchu. 

198,00 Kč

Finance do roku 2020

6EC1DF91-208B-4621-82FA-786D57BF712C_1_201_a5df8a2e0ed458

Finance, zisk, úspěch v práci/podnikání do roku 2020. 

280,00 Kč

Finance do roku 2020

C3AB8099-C87E-4B63-A8BE-A3ED6F76C7595e12e4ce6d938

Finanční hojnost a zisk, pracovní úspěch do roku 2020.

280,00 Kč

Finance do roku 2020

FA206363-1AAC-43A0-9345-46E9824714775df27b567df48

Svíce otevírá bránu hojnosti peněz do nového roku.

250,00 Kč

Finance do roku 2020

A7A2F9AF-D307-4F63-A5A7-CEB998F027DB_1_201_a5dfb3fa08f7aa

Finanční hojnost, zisk, práce, podnikání, úspěch...

250,00 Kč

Finance do roku 2020

F1FEA53B-1C7B-4A58-BE6D-0A5569C82CC65dfc8695b7a0f

Energie hojnosti a peněz do roku 2020. 

250,00 Kč

Finance do roku 2020

9D23B2BF-38B5-481A-BA86-D6CBEE1358C05dff28a9ab07f

Finanční hojnost, zisk a úspěch do roku 2020. 

280,00 Kč